Wydarzenia

Roboty drogowe- przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach przebudowy dróg

Budowa światłowodu do siedziby TVP S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie

Budowa magistralnej linii światłowodowej w relacji: Gdańsk-Białystok. Sieć PIONIER

Projekt linii światłowodowej w relacji Gdańsk- Białystok. Sieć PIONIER

Budowa magistralnej linii światłowodowej w relacji Gdańsk- Białystok. Sieć PIONIER

Realizacja projketu "sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie"

Realizacja projektu "Internet dla Mazowsza"