Roboty drogowe- przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach przebudowy dróg

Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 12 otworowej
w ramach budowy dróg dla zadań:(A) "Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej".  (B) "Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego"- I etap (od ul. Kanta do ul. Janowicza) i II etap (od ul. Janowicza do ul. Sikorskiego)- w ramach zadania budżetowego. Łączny zakres prac: ok  2 400 mb Termin realizacji 01.2010–06.2011

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej skrzyżowania ul. Wilczyńskiego-Hellera-Popiełuszki w Olsztynie. Termin realizacji 07.2010-08.2010

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N położonej w m. Gałkowo gmina Ruciane Nida. Termin realizacji 07.2011-09.2011

Kontrola  kanałów technologicznych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Termin realizacji 06.2013-08.2013

Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji teletechnicznych z pracami i świadczeniami towarzyszącymi w ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z miastami Orneta i Lidzbark Warmiński” . Termin realizacji 06.2013-02.2014

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg - opracowanie nr VI tj. odcinek projektowany w Morągu pomiędzy ul. Szpitalną i ul. 3-go Maja wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego (droga nr 519) i 3 Maja (droga nr 527) i Zawiszy. Termin realizacji 09.2010-03.2011

Wykonanie robót z branży telekomunikacyjnej przy budowie dróg i uzbrojenia terenu osiedla Kortowo-Sady w Olsztynie etap II. Termin realizacji 11.2010–12.2010

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi w ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą przebiegu w mieście Lubawa”. Termin realizacji 04.2013-03.2014

Przebudowa kolizji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i /lub budowa nowych odcinków kanalizacji kablowej w ramach zadań: “Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie”, “Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie”, “Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie”. Termin realizacji 05.2013-12.2013