Projekt linii światłowodowej w relacji Gdańsk- Białystok. Sieć PIONIER

  • Projekt magistralnej linii światłowodowej składający się z: projektu budowlanego i wykonawczego linii optycznej, projektów towarzyszących oraz projektów punktów regeneratorowych (kontenery) wraz z przyłączami na terenie miasta Olecko oraz powiatu oleckiego. Łączny zakres prac:29 675mb Termin realizacji 05.2007-08.2008
  • Projekt magistralnej linii światłowodowej na terenie powiatu olsztyńskiego gmina Purda. Łączny zakres prac 4 110mb Termin realizacji 02.2009-09.2009
  • Projekt linii światłowodowej w tym:projekt budowlany i wykonawczy telekomunikacyjnej linii optycznej, projektów towarzyszących oraz projektów adaptacji pomieszczenia w szkole wyższej UWM, filia Ełk. Wykonany zakres rzeczowy opracowania 32 015mb Termin realizacji 05.2007-08.2008
  • Projekt linii światłowodowej na terenie miasta Pisz oraz powaitu piskiego składający się z: projektu budowlanego i wykonawczego telekomunikacyjnej linii optycznej, projektów towarzyszących oraz projektów punktów regeneratorowych (kontenery) wraz z przyłączami. Wykonany zakres rzeczowy opracowania 62 261mb Termin realizacji 05.2007-08.2008