Realizacja projektu "Internet dla Mazowsza"

Projket budowy sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projketu "Internet dla Mazowsza", dla zakresu obejmujacego powiat mławski oraz ciechanowski - łącznie 207,7 km infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej.

Termin realizacji: 04.2014-10.2015