Budowa magistralnej linii światłowodowej w relacji: Gdańsk-Białystok. Sieć PIONIER

Budowa magistralnej linii światłowodowej na terenie powiatu oleckiego - roboty telekomunikacyjne obejmujące budowę pasywnej części rurociągu kablowego 5 otworowego. Łączny zakres prac 29 980mb

Budowa magistralnej linii światłowodowej na terenie powiatów: suwalskiego,  oleckiego i olsztyńskiego (kierunek Białystok)  - roboty telekomunikacyjne obejmujące budowę pasywnej części rurociągu kablowego 5 otworowego. Łączny zakres prac 40 332mb

Budowa magistralnej linii światłowodowej na terenie miasta Suwałki roboty telekomunikacyjne obejmujące budowę pasywnej części rurociągu kablowego 7 otworowego. Łączny zakres prac 7692 mb

 

Budowa linii światłowodowej w zakresie: od granicy powiatu Piskiego do granicy miasta Ełk, od granicy miasta Ełk do granicy powiatów ełckiego i oleckiego  oraz na terenie miasta Ełk. Łączny zakres prac 34159mb

Posadowienie kontenera, zagospodarowanie terenu wokół kontenera, montaż zasilania w energię elektryczną oraz uziemienia kontenerów na sieci PIONIER.