Budowa światłowodu do siedziby TVP S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie

Projekt oraz budowa linii światłowodowej na terenie m. Olsztyn- roboty telekomunikacyjne obejmujące budowę rurociągu kablowego 2 otworowego oraz wciągnięcie (wdmuchnięcie) kabla wraz montażem i pomiarami. Łączny zakres prac to 3154 mb

Termin realizacji 06.2009–07.2009