Budowa magistralnej linii światłowodowej w relacji Gdańsk- Białystok. Sieć PIONIER

Budowa magistralnej linii światłowodowej. Roboty telekomunikacyjne obejmujące budowę pasywnej części rurociągu kablowego 5 i 7 otworowego.

na terenie miasta Elbląg. Łączny zakres prac: 7235mb Termin realizacji 09.2007-10.2008

na terenie miasta Olsztyn. Łączny zakres prac: 17 733mb Termin realizacji 08.2006-07.2007/ 09.2007-10.2008

na terenie powiatu elbląskiego. Łączny zakres prac: 49 901mb Termin realizacji 09.2007–09.2008

na terenie powiatu ostródzkiego. Łączny zakres prac: 14 481mb Termin realizacji 09.2007–09.2008

na terenie powiatu olsztyńskiego. Łączny zakres prac: 29 041mb Termin realizacji 09.2007–09.2008

na terenie powiatu nowodworskiego. Łączny zakres prac: 16 100mb Termin realizacji 09.2007–09.2008

na terenie powiatu olsztyńskiego gmina Purda. Łączny zakres prac: 26 353mb Termin realizacji 06.2008–10.2008

Wbudowanie kabla światłowodowego wraz ze spawaniem (montażem) do wybudowanego rurociągu fi 40 na odcinku od miasta Olsztyn do miasta Elbląg oraz adaptacja w trakcie wykonywania niniejszych prac pomieszczeń w mieście Elbląg i mieście Olsztyn wraz z wybudowaniem węzłów sieciowych (kontenery telekomunikacyjne)- Na odcinku 230,46km Termin realizacji 09.2008–10.2008