Projekt i budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie MSR "Techno- Park" Sieć PIONIER

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie MSR "Techno- Park" wraz z dowiązaniem się do punktu styku zsiecią PIONIER. Łączny zakres prac 2 300 mb. Termin realizacji 02.2010–05.2010

Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Ełk wraz z kablem 144j, montażem i pomiarami. Termin realizacji 12.2010–12.2011