Projekt i budowa miejskiej sieci światłowodowej w technologii mikrokanalizacji na terenie miasta Olecko

Projekt i budowa ogólnomiejskiej sieci światłowodowej w technologii mikrokanalizacji na terenie miasta Olecko w ramach realizacji zadania na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowej Gminy Olecko. Termin realizacji 03.2013-10.2013